Kiểm định cầu trục

Kiểm định cầu trục là một trong những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp khá tốt so với mặt bằng trên thị trường hiện nay vì hiện nay công ty có rất nhiều trang thiết bị hiện đại và bên cạnh đó là đội ngũ kiểm định viên với trình độ được đào tạo chuyên môn chuyên nghiệp, đó là chưa kể tác phong làm việc nhanh nhẹn và nhiệt tình sẽ giúp cho quý doanh nghiệp đỡ vất vả hơn nhiều. Khi chúng tôi tiến hành kiểm định cũng là lúc tư vấn cho quý khách hàng các vấn đề an toàn lao động cũng như cách khắc phục các hỏng hóc cơ bản, có thể nói ngoài việc kiểm định an toàn cầu trục bạn còn được nhiều thứ hơn nữa. Việc đầu tiên bạn thấy có lợi đó là tăng năng suất và hiệu quả làm việc của cầu trục. Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng và có nhiều thuận lợi khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ kiểm định an toàn cầu trục với chúng tôi phải không nào.

Các hình thức kiểm định cầu trục Kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục lần đầu: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu. Kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước. Kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn cầu trục, cổng trục, pa lăng điện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau:
 • Sau khi sửa chữa,nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị.
 • Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt.
 • Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thầm quyền.
Quy trình kiểm định cầu trục Khi kiểm định cầu trục phải lần lượt tiến hành theo các bước sau kèm theo các tiêu chuẩn kiểm định:
 • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị.
 • Kiểm tra bên ngoài.
 • Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải.
 • Các chế độ thử tải- Phương pháp thử.
 • Xử lý kết quả kiểm định.
Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường (biên bản kiểm định an toàn cầu trục)theo mẫu qui định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định. Tiêu chuẩn kiểm định cầu trục
 • TCVN 4244-2005: Thiết bị nâng thiết kế, chế tác và rà soát kỹ thuật.
 • TCVN 4755-1989: Cần trục- đề nghị an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực.
 • TCVN 5206-1990: Máy nâng hạ- đề nghị an toàn đối với đối trọng và ổn trọng.
 • TCVN 5207-1990: Máy nâng hạ – đề nghị an toàn chung.
 • TCVN 5209-1990: Máy nâng hạ – đề nghị an toàn đối với thiết bị điện.
 • TCVN 5179-90: Máy nâng hạ- đề nghị thử thuỷ lực về an toàn.
Thiết bị và dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm định cầu trục
 • Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định thiết bị nâng kiểu cầu phải phù hợp và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:
 • Thiết bị đo tải trọng thử (lực kế);
 • Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: đo dộ dài, đo đường kính, đo khe hở...
 • Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng;
 • Thiết bị đo điện trở cách điện;
 • Thiết bị đo điện trở tiếp đất;
Các thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): máy trắc đạc quang học (thủỵ binh, kinh vỹ), thiết bị xác định khuyết tật cáp, thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn. Điều kiện để được kiểm định cầu trục
 • Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
 • Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.
 • Hồ sơ, tài liệu của thiết bị phải đầy đủ.
 • Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.
 • Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.
Để biết được chi phí kiểm định cho từng loại cầu trục thì quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi với các hình thức cơ bản như là điện thoại – email – trực tiếp. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại bảng giá tốt nhất có thể và hợp lý trong mọi hoàn cảnh.